Home / mailingsPDF  

[Alert] De Waarschuwingsdienst gaat verder als veiliginternetten.nl

Posted on 11 November 2014
NL security letter

--_000_3FDD6E670D8FC14EB76501DDCC0AF09314AF3146postsmurfintern_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Beste abonnee van de Waarschuwingsdienst,

Met ingang van 27 oktober 2014 is www.waarschuwingsdienst.nl<http://www.waa=
rschuwingsdienst.nl> opgegaan in www.veiliginternetten.nl<http://www.veilig=
internetten.nl>. Veiliginternetten.nl is het onafhankelijke, betrouwbare en=
actuele kanaal met informatie over veilig internetten voor burgers en MKB.=
Door de websites www.waarschuwingsdienst.nl<http://www.waarschuwingsdienst=
.nl> en www.digibewust.nl<http://www.digibewust.nl> op te nemen in deze nie=
uwe website is er een plek gecre=EBerd voor Nederlanders met zowel algemene=
informatie over veilig internetten als actuele waarschuwingen voor compute=
rvirussen, wormen en beveiligingslekken in software.

De dienstverlening via de website www.waarschuwingdienst.nl<http://www.waar=
schuwingdienst.nl> is hiermee be=EBindigd. In overeenstemming met de Wet Be=
scherming Persoonsgegevens worden alle gegevens van abonnees van Waarschuwi=
ngsdienst.nl van onze systemen verwijderd. Voor professionals blijft www.nc=
sc.nl<http://www.ncsc.nl> de bron voor inhoudelijke en technische beveiligi=
ngsadviezen.
Op www.veiliginternetten.nl<http://www.veiliginternetten.nl/> kun je voorta=
an terecht voor informatie over veilig internetten via computers, tablets e=
n smartphones. Er staat bijvoorbeeld stap voor stap uitgelegd hoe je deze a=
pparaten kunt beveiligen. Ook vind je er tips hoe je veilig omgaat met je o=
nline privacy, hoe je veilig gebruik maakt van wifi, wat je kunt doen en la=
ten op sociale media, en je vindt er tips hoe je kinderen helpt veilig onli=
ne te zijn.

In de toekomst is het ook op deze nieuwe website mogelijk een abonnement te=
nemen op een nieuwsbrief. Wanneer dit precies gebeurt is nog niet bekend, =
maar tot die tijd kun je www.veiliginternetten.nl<http://www.veiliginternet=
ten.nl> ook volgen op Facebook (Veilig Internetten<https://www.facebook.com=
/veiliginternetten>) en Twitter (@VInternetten<https://www.twitter.com/VInt=
ernetten>).

Wij bedanken je voor je belangstelling en hopen je in de toekomst te kunnen=
blijven helpen met Veilig Internetten.

Met vriendelijke groet,
De Waarschuwingsdienst

--_000_3FDD6E670D8FC14EB76501DDCC0AF09314AF3146postsmurfintern_
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o=3D"urn:schemas-micr=
osoft-com:office:office" xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =
xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns=3D"http:=
//www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-=
1">
<meta name=3D"Generator" content=3D"Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:"Lucida Console";
panose-1:2 11 6 9 4 5 4 2 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
{mso-style-priority:99;
mso-style-link:"Plain Text Char";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Lucida Console";
mso-fareast-language:EN-US;}
p
{mso-style-priority:99;
mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0cm;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
span.PlainTextChar
{mso-style-name:"Plain Text Char";
mso-style-priority:99;
mso-style-link:"Plain Text";
font-family:"Lucida Console";}
span.EmailStyle20
{mso-style-type:personal-compose;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext=3D"edit">
<o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang=3D"NL" link=3D"blue" vlink=3D"purple">
<div class=3D"WordSection1">
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">Beste abonnee van d=
e Waarschuwingsdienst,<o:p></o:p></span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></=
span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">Met ingang van 27 o=
ktober 2014 is
<a href=3D"http://www.waarschuwingsdienst.nl">www.waarschuwingsdienst.nl</a=
> opgegaan in
<a href=3D"http://www.veiliginternetten.nl">www.veiliginternetten.nl</a>. V=
eiliginternetten.nl is het onafhankelijke, betrouwbare en actuele kanaal me=
t informatie over veilig internetten voor burgers en MKB. Door de websites
<a href=3D"http://www.waarschuwingsdienst.nl">www.waarschuwingsdienst.nl</a=
> en <a href=3D"http://www.digibewust.nl">
www.digibewust.nl</a> op te nemen in deze nieuwe website is er een plek gec=
re=EBerd voor Nederlanders met zowel algemene informatie over veilig intern=
etten als actuele waarschuwingen voor computervirussen, wormen en beveiligi=
ngslekken in software.
<o:p></o:p></span></p>
<p><span style=3D"font-family:"Calibri","sans-serif"">D=
e dienstverlening via de website
<a href=3D"http://www.waarschuwingdienst.nl">www.waarschuwingdienst.nl</a> =
is hiermee be=EBindigd. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsg=
egevens worden alle gegevens van abonnees van Waarschuwingsdienst.nl van on=
ze systemen verwijder<span style=3D"color:black">d</span>.
Voor professionals blijft <a href=3D"http://www.ncsc.nl">www.ncsc.nl</a> d=
e bron voor inhoudelijke en technische beveiligingsadviezen.<o:p></o:p></sp=
an></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">Op <a href=3D"http:=
//www.veiliginternetten.nl/">
www.veiliginternetten.nl</a> kun je voortaan terecht voor informatie over v=
eilig internetten via computers, tablets en smartphones. Er staat bijvoorbe=
eld stap voor stap uitgelegd hoe je deze apparaten kunt beveiligen. Ook vin=
d je er tips hoe je veilig omgaat
met je online privacy, hoe je veilig gebruik maakt van wifi, wat je kunt d=
oen en laten op sociale media, en je vindt er tips hoe je kinderen helpt ve=
ilig online te zijn.<o:p></o:p></span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></=
span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">In de toekomst is h=
et ook op deze nieuwe website mogelijk een abonnement te nemen op een nieuw=
sbrief. Wanneer dit precies gebeurt is nog niet bekend, maar tot die tijd k=
un je
<a href=3D"http://www.veiliginternetten.nl">www.veiliginternetten.nl</a> oo=
k volgen op Facebook (<a href=3D"https://www.facebook.com/veiliginternetten=
"><span style=3D"color:windowtext">Veilig Internetten</span></a>) en Twitte=
r (<a href=3D"https://www.twitter.com/VInternetten"><span style=3D"color:wi=
ndowtext">@VInternetten</span></a>).<o:p></o:p></span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></=
span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">Wij bedanken je voo=
r je belangstelling en hopen je in de toekomst te kunnen blijven helpen met=
Veilig Internetten.<o:p></o:p></span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt"><o:p> </o:p></=
span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">Met vriendelijke gr=
oet,<o:p></o:p></span></p>
<p class=3D"MsoNormal"><span style=3D"font-size:12.0pt">De Waarschuwingsdie=
nst<o:p></o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>

--_000_3FDD6E670D8FC14EB76501DDCC0AF09314AF3146postsmurfintern_--

 

TOP